חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות הוצג בשלוה במעמד מכובד בו נכח ראש הממשלה יאיר לפיד ושר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן.
הבחירה בשלוה לקיום כנס מקצועי להצגת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות הינה מרגשת מאוד ומשקפת כמה חוק זה חשוב ומשמעותי לשילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה.
יאיר לפיד, שהוא בעצמו אב לבת עם מוגבלות, אמר שחוק זה מאשר שמדינת ישראל אומרת בגאון לאנשים עם מוגבלות "אנחנו בזה ביחד!"
מייסד ונשיא שלוה קלמן סמואלס נפגש עם ראש הממשלה ושר הרווחה ואמר להם כי "התלמוד מדבר על כך ש'יש אדם שקונה עולמו בשעה אחת', שעושה מעשה. זה בדיוק המצב – עשיתם מעשה שקניתם עולמכם. שינתם עולם לעד, את הסבל של המשפחות, שיש להן עכשיו חירות לבחור".
עו"ד יוחנן סמואלס מנכ"ל שלוה הודה על החוק ואמר "הזכות של אנשים עם מוגבלויות לעצמאות וחיים מלאים ועצמאיים היתה קיימת תמיד וכעת גם ממשלת ישראל מכירה בכך ופועלת באופן אקטיבי כדי לייצר מציאות משלבת.
שילוב בקהילה הוא העומד לנגד עינינו בכל פעילות של שלוה ותכניות הבוגרים שלנו מוכיחות כי ככל שנרבה בשילוב, כך בוגרים עם מוגבלויות יוכלו לחיות חיים עשירים, נורמטיביים ועצמאיים".
אנו מודים לממשלת ישראל על החוק החשוב הזה!