קורסים

קורס הכלת המוגבלות

מטרה: הענקת בסיס ידע תיאורטי ומעשי אודות מוגבלות, מעטפת טיפולים וידע עדכני אודות שילוב והכלה הענקת בסיס ידע תיאורטי ומעשי אודות מוגבלות, מעטפת טיפולים וידע עדכני אודות שילוב והכלה רציונאל: הקורס עונה על הצורך העולה בהיכרות טובה יותר עם [...]

קורס התערבות מוקדמת: עבודה רב מקצועית ושותפות הורים

מטרה: העמקת הידע אודות חשיבות החיבור בין מקצועות הבריאות השונים בתהליך התערבות מוקדמת. רציונאל: הקורס עונה על הצורך במתן כלים לאנשי טיפול בהתערבות טיפולית בשלב מוקדם ככל האפשר בחיי הילד. הקורס יעניק בסיס תיאורטי והיבטים מעשיים חדשניים בכל תחום [...]

קורס עיצוב התנהגות מאתגרת בגיל הצעיר

מטרת הקורס: הכשרת אנשי חינוך וטיפול לניתוב כוחות והתנהגות מאתגרת של ילדים צעירים להתנהגות מיטבית במסגרת החינוכית רציונאל: הקורס עונה על הצורך המתעורר בשגרה החינוכית לעצב התנהגות של ילד במשותף עמו ועם משפחתו כדי לאפשר לו השתתפות אופטימלית במסגרת [...]

קורס הכשרה להכלת ילד עם מוגבלות בגן חינוך רגיל

מטרה: הכשרת מובילות גן בחינוך הכוללני לעבודה כמובילות גן המכיל ילדים עם מוגבלויות. רציונאל: הקורס עונה על הצורך המתעורר עם יישום החקיקה של הכלת ילדים עם מוגבלות בחינוך הכוללני החל מגילאי הגן. הגננת כמובילת הגן תעבוד במשותף עם צוות [...]

קורס סנוזלן

מטרה: היכרות מעמיקה עם עולם התחושה ועם המרחב הטיפולי בסנוזלן. רציונאל: כל אדם פועל על בסיס הפרופיל התחושתי המאפיין אותו והמרחב הטיפולי בסנוזלן מעניק עוד כלי התייחסות וטיפול לתכלול ועיבוד תחושתי. הקורס יעסוק בהיכרות עם הסנוזלן שהינו חדר טיפולי [...]

יסודות וסודות בעיסוי תינוקות

מטרה: השתלמות מקצועית לאנשי טיפול, אנשי מקצועות הבריאות והחינוך והמעוניינים בכלי מעשי למינוף העבודה הטיפולית. רציונאל: הקשר בין ההורה לתינוק מתחזק ומתעצם עם תחושת המגע המשותפת אשר תורמת לנינוחות של התינוק, להתפתחותו ולקשר עם הוריו. נושא זה מתעצם בהקשר [...]

קורס מסייעים לילדים משתלבים בחינוך הרגיל

מטרה: הכשרה לעבודה כמסייעים לילד עם מוגבלות בחינוך הכוללני. רציונאל: החקיקה החדשה בתיקון חוק החינוך המיוחד, תאפשר לילדים עם מוגבלות להשתלב במסגרת החינוך הכוללני. לאור זאת יידרשו מסייעים אשר ילוו את הילד עם המוגבלות בתהליך השתתפות מיטבית במסגרת החינוכית. [...]

השתלמות: יצירת ספר חושים

מטרה: יצירת ספר בנושא חמשת החושים רציונאל: העשרת ארגז הכלים הפדגוגי בחינוך הרגיל והמיוחד בהשתלמות תינתן הקדמה תיאורטית בנושא וויסות חושי ותפקידו המאזן בהשתתפות תקינה של הילד בפעילויות יום יום. עקרונות בעבודה עם חומרים תחושתיים והתאמתם לכלל הקוראים ובפרט [...]

עבור למעלה