שלוה זה המקום בו הילד שלי ישראל ועוד אלפי ילדים נוספים גדלים ומתפתחים, זה המקום שמחזיר למשפחות את היכולת לתפקד ולחיות.

בראש השנה הזה נתרום כולנו 180 ₪ ונעניק לישראל בני ולעוד אלפי ילדים עם מוגבלויות אפשרויות חדשות.