עשור חדש – כנס וירטואלי  חידושים לאור הקורונה בתחום תסמונת דאון

דברי פתיחה וברכות

מר גדעון שלום – ראש מינהל מוגבלויות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
גב' ריבה מוסקל – מנכ"לית קרן שלם
מר קלמן סמואלס  – נשיא ומייסד עמותת שלוה

חידושים בתסמונת דאון ודגשים לימי הקורונה

תודות לועדה המדעית:

פרופ' מריק יואב
ד"ר טננבאום אריאל,
המרכז הרפואי הדסה
גב' מוסקל ריבה, מנכ"לית קרן שלם
גב' שביט נעמה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
גב' רחמים שרית, עיריית ירושלים
גב' רהט ליאת, מנהלת תכניות טיפוליות שיקומיות חינוכיות, עמותת "שלוה"
גב' בניסתי לירון, מנהלת מחקר ופיתוח, עמותת "שלוה"