עיגול לטובה

עגלו לטובת ילדי שלוה

שילמת באשראי?
בכל קניה בכרטיס האשראי שלך יעוגל סכום הקניה לשקל הקרוב ואותן אגורות יועברו לתרומה.
כ4 ₪ ממוצע תרומה חודשי

טופס הרשמה: