admin

בית/admin

About admin

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far admin has created 32 blog entries.

קורס אודות המוגבלות

מטרה: הענקת בסיס ידע תיאורטי ומעשי אודות מוגבלות, מעטפת טיפולים וידע עדכני אודות שילוב והכלה רציונאל: הקורס עונה על הצורך העולה בהיכרות טובה יותר עם אנשים עם מוגבלות לצורך אינטראקציה איכותית והכלה מכבדת שלהם במארג החיים החברתי. הקורס יעניק [...]

קורס התערבות מוקדמת: עבודה רב מקצועית ושותפות הורים

מטרה: העמקת הידע אודות חשיבות החיבור בין מקצועות הבריאות השונים בתהליך התערבות מוקדמת. רציונאל: הקורס עונה על הצורך במתן כלים לאנשי טיפול בהתערבות טיפולית בשלב מוקדם ככל האפשר בחיי הילד. הקורס יעניק בסיס תיאורטי קצר והיבטים מעשיים חדשניים בכל [...]

קורס עיצוב התנהגות מאתגרת בגיל הצעיר

מטרת הקורס: הכשרת גננות ומורות (גיל בי"ס יסודי) לניתוב כוחות והתנהגות מאתגרת של ילדים צעירים להתנהגות מיטבית במסגרת החינוכית רציונאל: הקורס עונה על הצורך המתעורר בשגרה החינוכית לעצב התנהגות של ילד במשותף עמו ועם משפחתו כדי לאפשר לו השתתפות [...]

קורס לגננות: הכלת ילד עם מוגבלות בגן

מטרה: הכשרת גננות בחינוך הכוללני לעבודה כמובילות גן המכיל ילדים עם מוגבלויות. רציונאל: הקורס עונה על הצורך המתעורר עם יישום החקיקה של הכלת ילדים עם מוגבלות בחינוך הכוללני החל מגילאי הגן. הגננת כמובילת הגן תעבוד במשותף עם צוות טיפולי [...]

קורס סנוזלן

מטרה: היכרות מעמיקה עם עולם התחושה ועם המרחב הטיפולי בסנוזלן. רציונאל: כל אדם פועל על בסיס הפרופיל התחושתי המאפיין אותו והמרחב הטיפולי בסנוזלן מעניק עוד כלי התייחסות וטיפול לתכלול ועיבוד תחושתי. הקורס יעסוק בהיכרות עם הסנוזלן שהינו חדר טיפולי [...]

יסודות וסודות בעיסוי תינוקות

מטרה: השתלמות מקצועית להורים, בני משפחה, אנשי טיפול, אנשי מקצועות הבריאות והחינוך והמעוניינים בכלי מעשי למינוף הקשר האישי והעבודה הטיפולית. רציונאל: הקשר בין ההורה לתינוק מתחזק ומתעצם עם תחושת המגע המשותפת אשר תורמת לנינוחות של התינוק, להתפתחותו ולקשר עם [...]

משילוב להכלה

מטרה: הכשרה לעבודה כמשלבים של ילד עם מוגבלות בחינוך הכוללני. רציונאל: החקיקה החדשה בתיקון חוק החינוך המיוחד, תאפשר לילדים עם מוגבלות להשתלב במסגרת החינוך הכוללני. לאור זאת יידרשו משלבים אשר ייסעו לילד עם המוגבלות בהשתתפות מיטבית במסגרת החינוכית. הקורס [...]

השתלמות: גננות יוצרות ספר

מטרה: יצירת ספר לגן בנושא חמשת החושים רציונאל: העשרת ארגז הכלים הפדגוגי של גננות בחינוך הרגיל והמיוחד בהשתלמות תינתן הקדמה תיאורטית בנושא וויסות חושי ותפקידו המאזן בהשתתפות תקינה של הילד בפעילויות יום יום. עקרונות בעבודה עם חומרים תחושתיים והתאמתם [...]

קורס הקולינריה של שלוה

משתתפי קורס הקולינריה של שלוה, הפועל במסגרת תוכניות הבוגרים, זכו השבוע להגשים את חלומו של כל שף והשתתפו בסדנת אמן עם קונדיטור בעל עיטור מישלן Christophe Tuloup בנוכחותו של שגריר צרפת אריק דנון ובכירים מהשגרירות. ענהאל כליפה , סולנית להקת שלוה ריגשה [...]

הסיכה החדשה למשרתי השירות הלאומי נחנכה בטקס חגיגי בשלוה

שר החקלאות אורי אריאל וראש רשות השירות הלאומי-אזרחי שר שלום ג'רבי חנכו במרכז שלוה בירושלים את סיכת השירות החדשה שתינתן למשרתי השירות הלאומי. אריאל וג'רבי העניקו את הסיכה לבנות השירות בעמותת שלוה, אותה יענדו בעת פעילותן ההתנדבותית עם ילדים עם [...]

עבור למעלה