במסגרת התפתחותו של מיזם "אני ואימי" בשיתוף משרד הרווחה , שלוה פותחת קורס ייחודי וראשון מסוגו לאחיות טיפת חלב.
הקורס יביא לידי ביטוי את הידע המקצועי העצום אשר נצבר במהלך השנים בשלוה בנושא תמיכה במשפחות סביב לידת ילד עם מוגבלות בקורס לאחיות טיפת חלב.
יצירת שיתופי פעולה נרחבים עם אוכלוסיות מקצועיות רחבות יותר (בריאות, חינוך, פארה רפואי, סייעות וכד') תגביר את התודעה והחשיפה של קהלים מקצועיים נוספים לאוכלוסיה של תסמונת דאון וכן תביא לחשיפה רחבה יותר לארגון שלוה ולתוכניות הייחודיות שלנו.
הקורס הינו קורס ייחודי שיהווה חשיפה ואוריינטציה לאחיות טיפת חלב מתחנות טיפת חלב בעיריית ירושלים. במסגרת הקורס, תגענה קבוצה של 20 אחיות מתחנות טיפות החלב העירוניות – מזרח ומערב העיר לסדרה של חמישה מפגשים בשלוה.
מפגשים אלו יכללו היכרות מקצועית עם עולם הצרכים המיוחדים, מפגשים וסדנאות עם אנשי טיפול ועובדים סוציאלים המלווים משפחות ומטפלים בגיל הרך, וכן היכרות עם הזכויות, המסגרות והשירותים הקיימים.
שיתוף פעולה זה יתרום משמעותית לאחיות ויביא לידי הרחבת קהלי היעד של תוכניות הגיל הרך.
את הקורס יעבירו בין היתר אנשי מקצוע משלוה וכמה מרצים אורחים.