כנס תסמונת דאון הבינלאומי 2016

הכנס המקצועי בלה בלה בלה


דר' טננבאום, מנהל המרכז לתסמונת דאון בהדסה הר הצופים

דר' יואל רייטר, אגף ילדים, ריאות ושינה- המרכז הרפואי הדסה

פרופ' ישעיהו הוצלר, המכללה האקדמית, וינגייט

דר' כרמית נעה שפיגלמן, החוג לבריאות נפש קהילתית, אונ' חיפה

גב' ענת נבות, תרפיסטית בדרמה, שלוה וגב' שמחה דיל, אמו של מנחם וצלמת

גב' נירי דוד, מדריכה ארצית בתחום מש"ה, משרד החינוך

דר' דנה רוט, מנהלת המחלקה למחקר והערכה, בית איזי שפירא

כנס תסמונת דאון הבינלאומי 2016

הכנס המקצועי בלה בלה בלה


דר' טננבאום, מנהל המרכז לתסמונת דאון בהדסה הר הצופים

דר' יואל רייטר, אגף ילדים, ריאות ושינה- המרכז הרפואי הדסה

פרופ' ישעיהו הוצלר, המכללה האקדמית, וינגייט

דר' כרמית נעה שפיגלמן, החוג לבריאות נפש קהילתית, אונ' חיפה

גב' ענת נבות, תרפיסטית בדרמה, שלוה וגב' שמחה דיל, אמו של מנחם וצלמת

גב' נירי דוד, מדריכה ארצית בתחום מש"ה, משרד החינוך

דר' דנה רוט, מנהלת המחלקה למחקר והערכה, בית איזי שפירא