Loading...
  • לכל אחד מגיע להצליח

  • אנחנו מאמינים במשפחה

  • מובילים את הדרך

במשך 25 שנים מעניקה שלוה למאות ילדים ולאלפי בני משפחותיהם חיים של אהבה, תקוה וכבוד אדם.

Sliders

תוכנית ותרפיות

ללא הבדלי דת גזע או מין, ללא תשלום, תוכניות שלוה מעניקות סיוע בגיל הלידה ועד לבגרות.

Sliders

תמיכה במשפחות

שלוה מעצימה ותומכת במשפחות בכדי לסייע להם בגידולו של ילד עם צרכים מיוחדים בתוך המסגרת המשפחתית.

Options

סנגור ושילוב

מיזמי הסנגור, האירועים הקהילתיים והמחקר מהווים השראה לחברה מכילה וסובלנית יותר.

0
ילדים נעזרים מידי שנה מלידה ועד לבגרות
0
שעות של תרפיה מוענקות מידי שנה
0
ילדים משתתפים בתוכנית הקיץ והקייטנה
0
תוכניות מתמשכות והדרכה לבני המשפחות
0
אנשים שהושפעו מתוכניות הסנגור שלנו

גם אתה יכול להשפיע כבר עכשיו.

הכל מתחיל מהשאיפה לעולם מכיל וסובלני יותר.