הצטרף לשלוה
ועזור לנו להעניק לכל ילד עם צרכים מיוחדים עולם מלא בתקוה.

הצטרף למשפחת שלוה! לא משנה איפה אתה גר, לא משנה בן כמה אתה, אתה יכול לעשות שינוי בחייהם של ילדים עם צרכים מיוחדים בישראל ע"י תמיכה בתוכניות שלוה, השיתוף שלנו בשמחות שלך ובביקור שלנו